O nás

Název a adresa školy
EKO mateřská škola Dobřív,
okres Rokycany
Zřizovatel
obec Dobřív
Ředitelka
Jitka Frýaufová
Telefon
371 783 478
Email
ekomsdobriv@seznam.cz

Našezaměření

Jak již z názvu mateřské školy vyplývá, je ekologicky zaměřena. Máme vypracovaný ekologický program přizpůsobený věku dětí a podmínkám okolí. Zaměřením je nejen utváření si kladných vztahů k přírodě a okolí, ale také vytvoření si hezkých vztahů mezi sebou.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Posláním školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností a potřeb.

Personální zajištění

Všichni pracovníci mají předepsanou kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci si průběžně doplňují své vzdělání dle nových požadavků.

Pedagogičtí pracovníci se průměrně čtyřikrát do roka účastní seminářů, přednášek.. rozšiřujících jejich kvalifikaci – týkajících se eko-výchovy, komunikace s dětmi, péče o děti s individuálními vzdělávacími potřebami.. a rozšiřujících jejich kompetence k vedení zájmových kroužků. Také se účastníme vzdělávacích seminářů zabývajících se problematikou aktuálních změn v práci v MŠ (týkajících se RVP PV, tvorby ŠVP, TVP, evaluace..).

Vedoucí školní jídelny se také účastní seminářů týkajících se této specifické práce.

Naši zaměstnanci :


  • Tvorba www stránek: 4every.cz

    Mapa stránek
    TOPlist
     
    4every.cz - webdesign, tvorba webových stránek.