Historie školy

Mateřská škola byla založena 3.9.1947. Byla umístěna v hasičském domě proti obecné škole. Navštěvovaly ji děti tří až šestileté, jichž bylo zapsáno 33. Mateřská škola nebyla celodenní, fungovala pouze dopo-ledne, bez stravování.

Od 1.1.1950 se MŠ osamostatnila od školy národní a bylo jednáno o lepším umístění mateřské školy a zavedení celodenní péče.

1.2.1953 byla otevřena MŠ s celodenním provozem a se stravováním. Škola byla zřízena v bývalém bytě pana řídícího učitele a za pomoci MNV byla pro děti získána školní zahrada. Škola byla jednotřídní s celodenním provozem od 7:30 do 17ti hodin.

V roce 1964 se MŠ stěhovala do nové budovy, ve které je dodnes.
Přízemí bylo určené MŠ a 1. patro byl byt školnice.

Po roce 1989 se mění režim, formy práce, dochází ke změnám ve výchovné činnosti. Došlo k dohodě mezi OÚ a MŠ a bývalý byt pro školnici se mohl v roce 1996 zrekonstruovat. V přízemí je herna, jídelna, velká umývárna, šatna, kuchyň, sociální zařízení pro dospělé. V 1. patře budovy je ložnice dětí, pohádkový pokojík pro nespavce, kancelář, kabinet, sociální zařízení pro děti, sklad CO.

Od roku 1996 má MŠ ekologické zaměření, má vypracovaný svůj ekologický výchovně vzdělávací program, kterým si děti upevňují nejen vztah k přírodě, ale i mezi sebou.

Další rekonstrukcí MŠ prochází na jaře 2007. Cílem bylo vytvořit v 1. patře další třídu pro polodenní provoz. Proto byla z půdních prostor vybudována kancelář, z původní kanceláře šatna a ze skladu CO jídelna. Z ložnice je herna, která se po obědě mění zpět na ložnici.


Tvorba www stránek: 4every.cz

Mapa stránek
TOPlist