Vzdělávací obsah

Mateřská škola má ekologické zaměření a vypracovaný svůj specifický ekologický program rozdělený do šesti lokalit: zahrada, louka, les, potok, rybník a studánka.

Hlavní témata jsou rozdělená do čtyř ročních období:

PODZIM:

- seznámení se životem některých zvířat na podzim
- ptáci, hmyz, stromy, ovoce, zelenina
- různé výtvarné a pracovní techniky
- hudební nástroje z přírodního materiálu
- vztahy mezi dětmi, dospělými a dítětem
- pohybové činnosti motivované podzimním obdobímZIMA:

- seznámení s adventem – vysvětlení pojmu
- seznámení se zimními svátky
   (sv. Barbora, sv. Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Tři králové, masopust)
- zvířata a ptáci v zimě
- výtvarné a pracovní činnosti – různé techniky
   (vánoční cukroví, přáníčka, využití přírodnin a přírodního materiálu)
- vytvoření prožitku z hudby
   (poslech a zpěv koled, hudební vyjádření - vánoční koledníček)JARO:

- jarní příroda – probouzení, ptáci-návrat, zvěř po zimě, otevírání studánky,
  loučení se zimou
- charakteristika jarního období, souvislé vyjadřování - rozdíly
- domácí a hospodářská zvířata – jejich mláďata
- jarní svátky – tradice, zvyky
- jarní květiny – kořen, stonek, list
- významný den – oslava Dne Země – udělej něco pro svoji Zem
- svátek maminek – kultivovaný projev, vyjádření pocitů, dojmůLÉTO:

- souvislé vyjadřování, schopnost porovnání jednotlivých ročních období
- připravenost dětí z hlediska vstupu do ZŠ, vyjádření pocitů, dojmů
- poučení o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech,
  jak se chránit 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 


Tvorba www stránek: 4every.cz

Mapa stránek
TOPlist