Spolupráce školy

Naší snahou je spolupracovat s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubit vzájemné výchovné působení rodiny a mateřské školy. Proto spolupráci s rodiči a jejich informovanosti během celého školního roku věnujeme velkou pozornost. Snažíme se je zapojovat do dění v mateřské škole a navazovat kladné vzájemné vztahy. Pracovníci mateřské školy i rodiče dětí jsou seznámeni s pravidly vzájemného styku, které jsou založené na mottu celé školy. Vzhledem k potřebě spolupráce je otevřenost a důvěra nezbytná. Myslíme si, že nejlepší je osobní komunikace s rodiči, proto jí dáváme přednost. Je to nejefektivnější způsob předávání informací, námětů, žádostí… Individuálnímu přístupu dávají přednost i rodiče, protože každé dítě je individualitou a není třeba slyšet srovnání s ostatními dětmi, ale pomoci konkrétnímu dítěti k dosažení co nejlepších dovedností, schopností.. v rámci jeho možností. Rádi rodičům kdykoli a s čímkoli pomůžeme a budeme rádi za jakýkoli podnět či radu z jejich strany. Důležité informace navíc s podrobnostmi (př. o uzavření školy v průběhu prázdnin, o konání slavností s konkrétním časem a dalšími důl. informacemi..) vyvěšujeme na nástěnku v šatně a v hale.

Tradicí je spolupráce se základní školou a se školní družinou, s obecním úřadem a psychologicko pedagogickou poradnou (- průběžně dle potřeby). Se ZŠ jsou již z předchozích let navázány velmi pěkné vztahy, společně během školního roku podnikáme několik akcí. V letošním roce opět pozveme všechny děti z Dobříva na maškarní bál do Sokolovny, na jaře společně oslavíme Den Země a v létě Den dětí na školní zahradě.

Pravidelnými akcemi pro veřejnost jsou dny otevřených dveří, průběžná výzdoba Obecního úřadu, prezentace školy na dni matek v Sokolovně, maškarní bál v Sokolovně nejen pro děti z Dobříva..

Nesmíme opomenout spolupráci se Záchranou stanicí živočichů v Rokycanech a s ekologickým sdružením Tereza v Praze. Každoročně se ve spolupráci s ČSOP koná společný víkend v MŠ.

Spolupracujeme také se sdružením Ně-Ha v Hrádku a postupně si keramickými výrobky zdobíme celou školu. Ně-Ha v létě v prostorách MŠ zajišťuje příměstský tábor s keramikou. Minimálně dvakrát ve školním roce se po domluvě s Ně-Hou a s rodiči v MŠ koná tvořivé odpoledne, kterého se mohou zúčastnit děti s rodiči a dalšími příbuznými (sourozenci apod). Odborná poradkyně nabídne již hotové výrobky s radami k postupu a materiál a potřebné pomůcky pro práci dle fantazie zúčastněných.

Samozřejmě vždy uvítáme jakýkoli námět a radu ze strany rodičů a široké veřejnosti


Tvorba www stránek: 4every.cz

Mapa stránek
TOPlist