Nadstandardní aktivity

Většina lidí si vybírá mateřskou školu (pokud mají možnost výběru) podle množství tzv. nadstandardních aktivit a kroužků.
Tyto tzv. kroužky jsou však součástí většiny mateřských škol.

Naše škola nabízí práce s přírodním materiálem, různé výtvarné a pracovní techniky, které ještě neznáme (dle výběru dětí). Postupně si výrobky z přírodních materiálů zdobíme mateřskou školu.

Dále základy polkového kroku, mazurka, country tance, taneční aerobic, orientální tance (dle výběru dětí).

Pohybové aktivity jsou součástí běžného dne (při řízené činnosti, pobytu venku, při odpoledních činnostech..) a jednou týdně je pro děti připravena řízená hodinová tělovýchovná aktivita.

Všechny paní učitelky ve spolupráci se sdružením Ně-Ha zajišťují práci s keramickou hlínou. I keramickými výrobky si postupně zdobíme mateřskou školu. Minimálně dvakrát ve školním roce se po domluvě s Ně-Hou a s rodiči v MŠ koná tvořivé odpoledne, kterého se mohou zúčastnit děti s rodiči a dalšími příbuznými (sourozenci apod). Odborná poradkyně nabídne již hotové výrobky s radami k postupu a materiál a potřebné pomůcky pro práci dle fantazie zúčastněných.

Starší děti se seznamují s anglickým jazykem pod vedením lektora z jazykové školy.

Ve 2. polovině školního roku jezdíme na plavání do rokycanského bazénu. Nejmladší děti se hravou formou seznamují s vodou. Starší děti se učí základům plaveckých stylů a na závěr předvedou své nové dovednosti ve velkém bazénu.

Zaměřením školy je převážně ekologie. Máme vypracovaný specifický ekologický plán na každý měsíc. V současné době pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: Kouzelná přírodní zahrada a tajemný svět stromů, který se zaměřuje především na poznávání stromů naší zahrady, ať těch známých, či méně známých jako je liliovník tulipánokvětý, platan nebo ginko biloba.

Důležité pro všechny tyto aktivity je nabídnout je všem dětem bez rozdílu.

Tvorba www stránek: 4every.cz

Mapa stránek
TOPlist