O nás

Název a adresa školy
EKO mateřská škola Dobřív,
okres Rokycany, příspěvková organizace
Dobřív 140, 338 44
IČ: 60610301
číslo účtu: 181832550/0300
Zřizovatel
obec Dobřív
Ředitelka
Jitka Frýaufová
Telefon
371 783 478
Email
ekomsdobriv@seznam.cz

Našezaměření

Jak již z názvu mateřské školy vyplývá, je ekologicky zaměřena. Máme vypracovaný ekologický program přizpůsobený věku dětí a podmínkám okolí. Zaměřením je nejen utváření si kladných vztahů k přírodě a okolí, ale také vytvoření si hezkých vztahů mezi sebou.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Posláním školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností a potřeb.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více dokumentů zde

Personální zajištění

Všichni pracovníci mají předepsanou kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci si průběžně doplňují své vzdělání dle nových požadavků.

Pedagogičtí pracovníci se průměrně čtyřikrát do roka účastní seminářů, přednášek.. rozšiřujících jejich kvalifikaci – týkajících se eko-výchovy, komunikace s dětmi, péče o děti s individuálními vzdělávacími potřebami.. a rozšiřujících jejich kompetence k vedení zájmových kroužků. Také se účastníme vzdělávacích seminářů zabývajících se problematikou aktuálních změn v práci v MŠ (týkajících se RVP PV, tvorby ŠVP, TVP, evaluace..).

Vedoucí školní jídelny se také účastní seminářů týkajících se této specifické práce.

Naši zaměstnanci :

  • Digitalizujeme školu:


    Tvorba www stránek: 4every.cz

    Mapa stránek
    TOPlist